Sunday, March 21, 2010

o r a n g i l a !

k e n a p a k o t a k f a h a m 2 ? a k u m e m a n g d a t a k n a k d e p a p e u r u s a n g a n k o l a ! s u s a h s a n g a t k e n a k f a h a m b a h a s a m e l a y u ? k o b u k a n o r a n g t h a i l a n d p u n a k a k u s p e a k i n g p h a s a t h a i n g a n k o ! d e a k u k e s a h k e p a p e n a k j a d i n g a n k o t u ? l a n t a k l a ! b o l e h b a g i a k u  h i d u p a m a n t a k ? a k u t a k n a k ! g o a w a y f r o m y l i f e b o l e h ? i n i l a g i m a w p a k a i t a k t i k m a c a m 2 p a d a h a l k o t a u a k u t a k d e n y e n a k b a g i r e s p o n d ! h a h a h a . . . a k u t a k d e m a s a n a k l a y a n o r a n g i l a m a c a m k o b o l e h ! b a e k a k u t d o ! t a k p u n b a s u h b a j u y a n g m e n i m b u n s e b a b s e m u a n y a k e n e h a n d w a s h ! c am h a m p e h ! ! !
p/s : atokyah semakin uzur..

5 comments:

Mr K said...

Cinta. Thats y

lemonade said...

marah sape ni?

sabar.

sabar.

Anonymous said...

aah
tido lg baik
hehe

Anonymous said...

awat?? ape yg jadi?? cikgu laki kaco ke?? ish.. nak kena nih jaco si ketot plak!!! hensem ke btw... hu3...

jiji najiy said...

mr. k :
no lah ! mmg gle org nyer...
huhuhu


lemonade :
sumone tu... ntah
mmg xphm bhs pnye org

tp bkn lemonade k.. jgn wisau =]


kapten :
kann kapten... hehe
tdo lg baek (^__^)


anonymous :
xde pape...
bkn cikgu laa.. xensem pn !
kikikiki =P

Related Posts with Thumbnails